مدیریت دانش

مدیریت دانش Knowledge Base

دیگر زمان آن سر رسیده تا وقت کارشناسان فنی شما صرف مشکلات جزیی کاربران سازمانی شود.


پایگاه دانش به کاربران سازمانی کمک خواهد کرد تا حد ممکن مشکلات خود را خود حل نمایند و نیازی به حضور کارشناسان فنی نباشد. پایگاه دانش از طریق وب در دسترس کاربران قرار خواهد گرفت تا آنها بتوانند با جستجو در پایگاه دانش، مشکلات خود را مطرح و راه‌حل‌های موجود را مطالعه نمایند. محتوای موجود در پایگاه دانش براساس گروه کاربران می‌تواند طبقه‌بندی شود تا برخی از کاربران در مطالعه راه‌حل دچار سردرگمی نشوند.ويژگی‌ها

به اشتراک گزاری ساده یک پایگاه دانش بزرگ
نمایش راه‌حل‌ها در زمان ثبت تیکت
امکان جستجوی آسان بر اساس متن و کلیدواژه‌ها
دسته‌بندی دانش براساس گروه کاربری
جلوگیری از ایجاد سردرگمی کاربران در مطالعه راه‌حل‌های پایگاه دانش
فراهم کردن ابزارهای مناسب برای کارشناسان فنی برای تولید محتوای پایگاه دانشفواید

دسترسی به پایگاه دانش بصورت شبانه روزی و ۲۴ در ۷
کاهش حجم کارها در تیم‌های فنی و پشتیبانی
به اشتراک گذاری دانش باعث بهبود عملکرد خواهد شد
کاهش هزینه و زمان پشتیبانی و بهبود خدمت‌رسانی به کاربران سازمانی