مدیریت پیکربندی در ITIL

مدیریت پیکربندی در ITIL

نظارت دقیق و عمیق بر کلیه‌ی تجهیزات IT سازمان خود را به میزکار امن‌پرداز بسپارید.


میزکار امن‌پرداز توانمندی شما را در نظارت و کنترل تجهیزات IT سازمان بالا خواهد برد و مدیریت آن را برای شما آسان خواهد کرد.
با یکپارچگی موجود مابین این مولفه و مولفه مدیریت رخدادها شما به‌راحتی می‌توانید ریشه مشکلات را شناسایی نمایید.
همچنین با یکپارچگی موجود مابین این مولفه و مولفه مدیریت تغییرات، شما بصورت خودکار از آخرین تغییر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در تجهیزات مطلع خواهید شد.ويژگی‌ها

اسکن خودکار اطلاعات نرم افزاری و سخت افزاری سیستم ها.
بروز رسانی خودکار اطلاعات بعد از Boot سیستم در شبکه.
مدیریت تغییرات، هزینه ها و تاریخچه کامل تجهیزات IT
بروزرسانی اطلاعات سازمانی و اموالی تجهیزات توسط کاربر (خود اظهاری)
مدیریت چرخه کامل عمر یک تجهیز (انبار، تعمیر، اسقاط و....)