مدیریت رخدادها در ITIL

مدیریت رخدادها در ITIL

سادگی در ثبت و پیگیری مشکلات برای کاربر سازمانی و هوشمندی در مدیریت مشکلات و توزیع تیکت‌ها


مدیریت رخدادها از مولفه‌های اصلی استاندارد ITIL می‌باشد. میزکار امن‌پرداز با پیاده‌سازی هوشمندانه و جامع این مولفه حیاتی، کمک شایانی به شما در مدیریت رخدادهای IT سازمان شما خواهد کرد.ويژگی‌ها

ارسال تیکت بر اساس دسته‌بندی از قبل تعریف شده
توزیع خودکار تیکت‌ها
تعریف و مدیریت تیکت بر اساس SLA
ثبت گزارشات خدمات صورت گرفته بر روی تیکت
ثبت نظر کاربر سازمانی نسبت به خدمات صورت گرفته