گزارشات جامع

گزارشات جامع

چه گزارشاتی معیار مناسبی برای نظارت جامع شما بر خدمات IT سازمان می‌تواند باشد؟ چه گزارشاتی به شما کمک می‌کند تا وضعیت جاری سازمان را بتوانید به‌راحتی و بصورت جامع مطالعه نمایید؟


نظارت بر خدمات فناوری اطلاعات زمانی حاصل می‌شود که مدیران سازمان گزارشات جامع و مفیدی در اختیار داشته باشند. گزارشات جامع و مفید ابزاری حیاتی برای مدیریت سازمان می‌باشد. میزکار امن‌پرداز گزارشات و آمارهای متنوعی در اختیار مدیریت فناوری اطلاعات سازمان قرار می‌دهد تا مدیریت با مشاهده دقیق وضعیت جاری خدمات، بتواند تصمیمات لازم را برای بهبود خدمات بگیرد.ويژگی‌ها

آمار عملکرد دقیق تیم ها و کارشناسان پشتیبانی
آمار درخواست ها و مشکلات کاربران سازمان
آمار هزینه های پشتیبانی به تفکیک چارت سازمانی
آمار مصرف قطعات به تفکیک های مختلف
آمار ظرفیت و ویژگی های قطعات مهم سیستم ها
گزارش از جزئیات کامل سیستم ها
آمار کامل دارایی های IT سازمان به تفکیک های مختلف (وضعیت، نوع و...)
و دهها گزارش دیگر که با گزارش ساز تحت وب می توانید بسازید.فواید

نظارت جامع بر وضعیت جاری خدمات فناوری اطلاعات
دریافت اطلاعات مفید برای بهبود خدمات
ارائه گزارش عملکرد ارائه خدمات به مدیران بالادست
شفافیت در ارائه خدمات و مدیریت فناوری اطلاعات