مدیریت تغییرات در ITIL

مدیریت تغییرات در ITIL

به‌راحتی و بسادگی مطمئن شوید که تغییر صورت گرفته است یا خیر ...


مقصود نهایی مدیریت تغییرات در ITIL این است که شما مطمئن شوید تغییر در تجهیزات IT سازمان صورت گرفته است یا خیر. بنابرین شما می‌بایست قادر باشید تا چرخه‌ی تغییرات را به‌راحتی و به سرعت، نظارت و مدیریت نمایید. نظارت شما بر تغییرات باعث بالا رفتن کیفیت خدمات IT در سازمان خواهد شد.ويژگی‌ها

گزارش کاملا خودکار از آخرین تغییرات توسط سیستم
امکان مشاهده آخرین تغییرات در داشبورد نظارت بر تغییرات
امکان تطبیق و مقایسه‌ي تغییرات گزارش شده توسط سیستم با گزارشات انبار و خدمات پشتیبانی
امکان تایید/عدم‌تایید تغییرات گزارش شده
امکان فراهم نمودن گزارشات جامع از تغییراتفواید

نظارت و مدیریت راحت، سریع و کامل بر چرخه‌ي تغییرات
افزایش کیفیت خدمات با نظارت بر تغییرات
کنترل دقیق خدمات گزارش شده توسط کارشناس
افزایش امنیت در نگهداری تجهیزات IT سازمان